Randomiser

willekeurig \ 13-04-2012

In allerlei vormen van onderzoek is het belangrijk om experimentele conditie te balanceren of willekeurig te bepalen. Dit helpt om eventuele scheve verdelingen tegen te gaan of om andere verschillen die je niet kan voorkomen te verdelen over alle condities. Met de Randomiser webpagina kan je eenvoudig een tabel maken met willekeurige toewijzing van condities per participant, of zelfs voor een verschillende volgorde binnen een groep (zowel "between" als "within subjects" dus). De gegevens kunnen vervolgens opgeslagen worden als webpagina, CSV of JSON bestand.

Hoewel ik dit in oktober 2010 al eens online heb gezet heb ik de code nu opgeschoond en verbeterd. Condities worden nu wel goed gebalanceerd toegevoegd en dan pas willekeurig in een volgorde gezet. De code is ook beschikbaar op GitHub voor wie het wil gebruiken op zijn of haar eigen website en/of aanpassingen wil maken. Bespeur je nog problemen dan kan je me dat altijd laten weten.

→ Ga naar de Randomiser